STOP MET DROMEN: 3 tips om concrete doelen voor jezelf te stellen

[STOP MET DROMEN:] 3 tips om concrete doelen voor jezelf te stellen
pexels
Heb jij voor jezelf duidelijk welke werkgerelateerde doelen die je heel graag zou willen behalen? Misschien droom je over een hoger salaris, zou je graag minder willen werken of zou je stiekem eigenlijk compleet van baan willen switchen. Wij geven je 3 tips om concrete, haalbare doelen te stellen.

1. Hoe zit het met je motivatie?

Om een doel te kunnen stellen en ook daadwerkelijk te behalen, zul je eerst moeten achterhalen wat je beweegredenen zijn. Waarom wil je dit doel graag behalen? Zou het je bijvoorbeeld meer (financiële) rust opleveren of ben je juist wel toe aan verandering en/of wat meer uitdaging? Stel jezelf de vraag of je bereid bent om daadwerkelijk dingen te veranderen of zelfs op te geven om dit doel te bereiken? Motivatie zorgt ervoor dat je aan de slag gaat en verhoogt je focus. Het kan ook zo zijn dat je nog twijfelt over je doel en dat je nog niet klaar bent om hiermee aan de slag te gaan. Hier is ook niets mis mee natuurlijk.

2. Een plan van aanpak maken

Nu je weet waarom je een specifiek doel wil behalen, is het belangrijk om een zo gedetailleerd mogelijk plan van aanpak te maken. Zoals je misschien vaker hebt gehoord: motivatie is er niet altijd en je zult dus over voldoende discipline moeten beschikken om iedere dag aan je doel te werken. Dit is de reden waarom een plan van aanpak onmisbaar is. Zodra je motivatie zakt of je het even niet meer ziet zitten, zorgt je plan ervoor dat je weer overzicht krijgt en weet hoe je verder moet. Een plan van aanpak biedt houvast.

SMART

Een goed plan van aanpak zorgt ervoor dat je je doel SMART maakt. SMART staat voor: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Bij specifiek gaat het om de details: wees zo concreet mogelijk. Meetbaar verwijst naar cijfers. Als je doel is om in de toekomst een hoger salaris te krijgen: welk maand- of jaarsalaris heb je uiteindelijk voor ogen en met welk percentage wil je dat je salaris jaarlijks stijgt? Een acceptabel doel is een doel waarbij er draagkracht is. Betrek je collega’s of leidinggevende bij je doel. De kans van slagen is groter als je anderen bij je doel betrekt. Een doel is realistisch als je jezelf uitdaagt, maar het niet te hoog gegrepen is. Maak je doel tot slot ook tijdsgebonden. Binnen welk tijdsbestek wil je je doel behalen? Extra tip: schrijf je plan van aanpak helemaal uit. Ben je je motivatie kwijt of zit je met je handen in het haar? Dit is het moment om je plan van aanpak er weer even bij te pakken.

3. Focus en discipline

Na de eerste twee stappen, weet je nu wat je doel is, waarom je het doel wil behalen en hoe je dit gaat aanpakken. Nu is het belangrijk om je focus te behouden en afleiding zo veel mogelijk te vermijden. Hoe verhoog je nu je focus en discipline? Dit heeft vooral te maken met goed voor jezelf zorgen. Zorg voor een goede nachtrust, beweeg, zoek de natuur op en spreek met mensen af die je een goed gevoel geven en inspireren. Als jij lekker in je vel zit, blijven je doelen helder en blijf je gemotiveerd om de dingen te doen die nodig zijn om jouw einddoel te behalen. Vergeet hierbij niet te genieten van het proces. Durf fouten te maken, krabbel hierna ook weer op geniet met volle teugen van alle succeservaringen.

1 opmerking

Toevallig dat ik dit lees
Dit geeft mij nog meer motivatie om mijn doel te doen slagen

Jacquelien Van der Jagt

Laat een reactie achter

Reacties worden gecontroleerd voordat deze worden gepubliceerd